Schweissregister:

Brovst:

Henrik Carstensen 30680463

Karsten Bjerre 20322630

Per Hyttel 26875430

Fjerritslev:

Christian Klit Holm 22274809

Preben Røge 26875452

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/