Jagtfeltskydning

Skovsgård Jagtforening er hovedarrangør af Danmarks Jægerforbunds Kredsmesterskab i jagtfeltskydning for Kreds 1. Det bliver afholdt på Tranum Skydeterræn (militærets skydeterræn, Sandmosevej 514, 9460 Brovst)

Kvalifikationsskydning til forbundsmesterskabet afholdes:

Lørdag, den 11. juni 2022

fra kl. 08:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist: 30. april 2022     

Pris: kr. 200,-Tilmelding OG betaling foregår via Jægerforbundets hjemmeside. Klik her - for tilmelding.

Man skyder på 10 mands hold. Alle skytter møder 45 minutter før oplyst skydetid.

HUSK: våbentilladelse. Denne skal forvises INDEN skydning sammen med våben. HUSK patroner. Der skal påregnes at bruges ca. 50 patroner til skydningen.

Det vil igen i år være muligt at købe lidt fra grillen samt forfriskninger.

Selve forbundsmesterskabet i jagtfeltskydning afholdes 18. september 2022 i Ulfborg.

Arrangementet er den største kvalifikationsskydning i Danmark, med et deltagerantal på ca. 240 skytter! Det kræver rigtig meget planlægningsarbejde fra bestyrelsen og i særdeleshed riffeludvalget, forud for selve afholdelsen. På skydedagen og i ugen op til har vi brug for hjælp fra foreningens mange medlemmer. Der skal laves skiver og sættes pæle, markeres standpladser og læsses grej. 

Vi har normalt brug for 30-35 frivillige hjælpere. Der skal naturligvis bruges mange folk til banerne, men også cafeteria og strandvagterne skal besættes. 

Meld dig som hjælper!

Har du tid og lyst til at bruge en dag sammen med dine jagtkammerater på godt frivilligt foreningsarbejde, og samtidig være en del af Danmarks største kvalifikationsskydning af sin slags? Så kontakt Peter Holm på telefon/sms 20712957 eller på mail: peterholm11.ph@gmail.com

felt1.jpeg                          felt2.jpeg

 Vel mødt!

Bestyrelsen

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/