Jagttegnskursus

v/ Martin Hansen

 

Drømmer du om at få jagttegn?

Martin Hansen, Brovst, tilbyder undervisning af jagttegnsaspiranter.

Undervisningen indbefatter:

- Teoretisk stof
- Praktiske øvelser
- Våbenbetjening
- Hagl- og riffelskydning

- Afstandsbedømmelse

Skydning i forbindelse med kurset foregår i regi af Skovsgård Jagtforening, hvor der også er mulighed for at træne til den obgatoriske haglskydeprøve.

Haglskydeprøven: For jægere, der har bestået jagtprøven i 2014 og herefter, er der krav om bestået haglskydeprøve, før man må gå på jagt med glatløbet haglvåben. For jægere, som bestod jagtprøven i 2013 eller før dette, er der IKKE krav om at aflægge haglskydeprøve, så længe der på jagttegnet står "hagljagt tilladt".

Riffelprøven: Når du har gyldigt jagttegn, kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til en jagtriffel. Men, før du må gå på riffeljagt, skal ud bestå en riffelprøve. Efter 1. juli 2020 skal du også have gennemført et obligatorisk skydeforløb forud for aflæggelse af riffelprøven, hvor du udover at modtage skydeinstruktion med riffel, har afgivet et antal skud fra forskellige skydestillinger.

Efter bestået jagttegnsprøve, kan jægeren selv vælge rækkefølgen og gå direkte til riffel-, bue-, eller haglskydeprøve.

 
Ved spørgsmål kontakt da:
Martin Hansen
Tlf.: 98 23 35 51
Mobil: 22 23 21 56

E-mail: mha@brovstfjv.dk

 

Du kan finde mere information omkring jagtprøven via linket:

www.jaegerforbundet.dk/jagttegn

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/