Om foreningen
Skovsgård Jagtforening blev oprettet i 1943. 
Foreningen som idag tæller ca. 150 medlemmer, har gennem de seneste år oplevet en stigende fremgang i medlemstallet.

Af foreningens aktiviteter kan bl.a. nævnes: skydetræning, hundetræning samt fem årlige fællesjagter.

Vi har en hytte på vores egen flugtskydningsbane. Den fungerer primært som opholdsrum til vores skydninger og hundetræning.

Her på hjemmsiden kan du finde informationer om alle vores aktiviteter og hvad du ellers kunne tænke dig at vide om Skovsgård Jagtforening. Desuden modtager alle medllemmer af foreningen 3 gange årligt vores foreningsblad, her fortæller vi om løst og fast og hvilke aktuelle aktiviteter der står for døren.

Organisation
Skovsgård Jagtforening er en lokal jagtforening som hører under Danmarks Jægerforbund

Foreningen har en bestyrelse med 5 medlemmer, hvor man vælges for 2 år ad gangen.
Desuden er der oprettet et  udvalg, som varetager foreningens mange aktiviteter.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller det udvalg som sagen måtte vedrøre.

Knæk og bræk
Bestyrelsen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/