Jagt i Skovsgård Jagtforening

De jagtarealer som foreningen råder over, bliver drevet af på 4-5 fællesjagter i efteråret. Alle medlemmer er velkommen og må også gerne tage en gæst med. Datoer og mere info om jagterne kan findes under menuen "Fællesjagt" ude til venstre.

Alle medlemmer af foreningen har også mulighed for at gå på gratis trækjagt. Se mere info i menuen til venstre under punktet "Trækjagt".

Du kan desuden finde information om vores nyjægerjagt, samt muligheden for at erhverve sig et bukkelod til sommerjagten på råbuk.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/