Kære medlem af Danmarks Jægerforbund

Gennem de senere år har vi kunnet overvære at bestanden af kronvildt i og omkring Tingskoven har haft en stor stigning.
Der er nogle gange observeret over 200 krondyr på landbrugsarealerne vest for Tingskoven, og den seneste hjortevildttælling i marts 2017 kommer frem til over 400 krondyr i området. Disse optællinger viser et behov for at begrænse tilvæksten og gerne bestanden i området.

De lokale jagtforeninger er glade for at jagtlejerne i Tingskoven, lokale lodsejere, og Naturstyrelsen er positive overfor at gøre noget for at begrænse kronvildtbestanden.

Den 14. november 2017 blev der holdt møde i jagthytten midt i Tingskoven, hvor repræsentanter fra jægerne i og omkring Tingskoven var repræsenteret. Jagtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen deltog også.

På mødet blev man enige om at afholde et stordrev den 15. januar 2018, hvor det primære formål er at få nedlagt hinder og kalve. Det er en fin mulighed for dig, som har jagt i området for at nedlægge et krondyr.

Jagten vil i praksis foregå som stordrev, hvor de deltagere som har skov eller krat vil afdrive dette i de 3 timer jagten finder sted.

Efter sluttidspunktet samles deltagerne ved Jagthytten midt i Tingskoven, hvor der er mulighed for at købe noget varmt mad, og hvad man ellers har brug for efter at have siddet på post i 3 timer. 
Dem som vil købe varmt mad skal kontakte Hans Peter Brandi på SMS senest d. 10. januar kl. 12.00 på tlf. 40744058, således at vi ved hvor meget mad der skal bestilles.

Efter maden bliver der afholdt parade med det nedlagte vildt.                   

Jagten er planlagt således:

09.30

Driverne starter med drevet

12.30

Jagten stopper – der må herefter ikke afgives skud – heller ikke fangstskud.

Dette af hensyn til sikkerheden for de jægere, som er på vej væk fra jagten, og til schweisshundeførerne som går i gang med eftersøgningerne.

12.30

Varm mad fra Slagter Palle

14.00

Parade


På det afholdte møde accepterede de tilstedeværende denne dag under hensyn til at sikkerheden på jagten, at dispensere for afstandskravet på 130 meter til naboskel for opsætning af skydetårne og skydestiger.

Det blev besluttet at vi denne dag skyder følgende:

·         Kronkalv og kronhind.

·         Ræv og mårhund

·         Driverne må skyde jagtbart vildt, dog ikke råvildt

Der må ikke skydes råvildt og kronspidshjort. Dette af hensyn til at rådyrbestanden i nogle dele af området er presset, og til at jagtlejerne i Tingskoven ikke må skyde spidskronhjort efter jagtlejekontrakten.

 

Det er meget vigtigt at Parolens bestemmelser overholdes, og at vi afholder en jagt, som vil alle kan stå inde for. Jagten bliver forhåbentligt starten på en årlig jagt, som vi fremover vil få megen glæde af. Parolen er vedhæftet.

 

Med venlig hilsen

Haverslev Sogns Jagtforening – Kettrup Sogns Jagtforening – Fjerritslev & Omegns Jagtforening – Skovsgaard Jagtforening

 


 

 

Udklip1018.PNG

 


den_nye_jaeger_3.jpg

SKOVSGÅRD JAGTFORENING  AFHOLDER JAGTTEGNSKURSUS 

KURSET AFHOLDES PÅ SKOVSGÅRD SKOLEN

MED OPSTART DEN 11 JANUAR 2018 

Underviser på kurset er Martin Hansen

Tilmelding og spørgsmål til Martin Hansen på tlf. 22 23 2165

Yderligere info følger senere her på siden


 

Udklip.PNG  

SE DE NYESTE KORT OVER FORENINGENS JAGTREVIRER

KLIK HER

Eller find dem under menupunktet "Jagt"


Find vejledninger for den frie trækjagt her 

.PNG

 

Klik her for at se det nyeste foreningsblad
FORENINGSBLADET SEPTEMBER 2017
Bladet kan også downloades eller udskrives 


Fællesjagt 4-11-2017

En jæger nedlagde sin første sneppe

Stort tillykke med Sneppen

1._sneppe.PNG

Foreningsblad

Vigtigt i forbindelse med modtagelse af foreningsbladet.

Der blev på generalforsamlingen besluttet at bladet i papirform vil udgå.

Fra januar 2018, vil bladet kun blive sendt elektronisk. Derfor er det meget vigtigt vi får opdaterede mailadresser på alle medlemmer, send derfor din mailadresse til post.sjf@gmail.com.

Publikation3.jpg 

Har du spørgsmål eller kommentarer til foreningens hjemmeside, kontakt Kenny Christensen